GENERAL
DATA
PROTECTION
REGULATION

Al gehoord van de GDPR of de AVG? Waarschijnlijk wel. Dit is de nieuwe Europese wetgeving die in mei 2018 directe werking krijgt in heel de Europese Unie. Dit betekent dat ze onmiddellijk van toepassing wordt.

Je hebt dus nog een paar maanden om je onderneming GDPR-proof te maken. deJuristen helpt je daar graag bij. Als gerenommeerde experts inzake privacyrecht zorgen we er voor dat je zowel juridisch als technisch helemaal klaar bent voor deze nieuwe wetgeving. Los van de GDPR, is privacy een groeiende bezorgdheid van gebruikers wereldwijd. Vertrouwen is alles online, dus je doet er goed aan de privacy van je klanten, bezoekers en gebruikers te respecteren. Gebruik daarom GDPR-compliance als Unique Selling Point (USP) in plaats van het te zien als een noodzakelijk kwaad. deJuristen heeft een uniek aanbod voor ondernemingen, waarbij we verschillende vormen van technologie gebruiken om het voor de klant makkelijker te maken audits te doen en compliance te waarborgen.

De weg terugvinden in de wirwar van regels en wetgeving rond privacy is lang niet vanzelfsprekend. We helpen je dan ook graag vooruit, en behoeden je van gevaarlijke situaties en kwetsbaarheden. Graag vrij van kopzorgen? Samen maken we van je privacybeleid een succesverhaal.

Ons aanbod

Het aanbod van deJuristen wijkt af van wat er gewoonlijk aangeboden wordt. Wij geven geen algemene inschatting van de kost op voorhand. Dat is immers niet mogelijk. Alles is afhankelijk van onderneming tot onderneming. Elke onderneming gaat immers anders om met data, verwerkt meer of minder persoonsgegevens en heeft andere noden. Daarnaast is niet elke onderneming even groot. Vertrouw dus geen aanbieders met gestandaardiseerde prijzen voor volledige modules, want dat zijn dan ook gestandaardiseerde diensten. GDPR compliance verdient en vereist een grote mate aan individualisatie.

Als wij spreken over prijzen, dan hebben we het over een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel bestaat uit de audit, het variabele deel is het actieplan en de implementatie ervan. Het is immers perfect mogelijk dat je als grote onderneming al zo goed als compliant bent, en als kleine onderneming nog van nul moet starten. Waarom iedereen in hokjes duwen en meer laten betalen omdat ze net wat groter zijn? Kom gerust eens bij ons langs. Dan zorgen we na het gesprek en de audit voor een duidelijke offerte met – naar goede gewoonte – een plafondprijs voor het variabele deel, namelijk onze dienstverlening.


Hieronder zal je zien dat we een onderscheid maken tussen kleine en grote verwerkers.
De kleine verwerker heeft slechts een beperkte audit nodig. Wij noemen dit een Privacy Compliance Scan.
Grotere verwerkers hebben nood aan een grondigere scan, namelijk een Privacy Deep Scan. Klik gerust verder op de categorie waar je onder valt om te zien wat we kunnen aanbieden.

Ik ben eenKleine
verwerker

Voor de zelfstandigen, kleine ondernemingen of ondernemingen die slechts in zeer beperkte mate met persoonsgegevens in aanraking komen, alsook kleine webshops.

Ik ben eenGrote
verwerker

Voor KMO’s en zelfstandigen of kleinere ondernemingen die op regelmatige basis aan gegevensverwerking doen en voor grotere ondernemingen en elke onderneming of organisatie die op grote schaal aan dataverwerking doet.

JE BENT EEN KLEINE VERWERKER

Hoe we jouw onderneming vooruithelpen en er voor zorgen dat je in orde bent met de nieuwe privacywetgeving? Heel eenvoudig, lees gerust even mee. We beseffen goed genoeg dat niet elke onderneming even veel gegevens verwerkt is en dat niet elke onderneming even strenge verplichtingen zal hebben als de andere. Denk bijvoorbeeld maar aan de verplichting voor sommige ondernemingen of overheidsinstelligen om een DPO (“Data Protection Officer”) in dienst te hebben.
Omwille van die reden hebben we een systeem uitgewerkt waarbij we je een maximale dienstverlening kunnen geven, op maat van jouw behoeftes. Als het ware jouw eigen outsourced DPO. We lichten dit even toe.

Hieronder kan je een lijst vinden van onze preventieve en reactieve juridische en technische diensten. We geven wat uitleg bij wat we bijvoorbeeld allemaal voor je kunnen betekenen. Alles zal echter afhankelijk zijn van je Privacy Scan. Op basis daarvan leggen we een actieplan voor. Daarna overleggen we samen en kijken we wat voor jou het best past. Wat voor ons heel belangrijk is, is dat je op voorhand duidelijk weet wat de maximale kost zal zijn voor onze dienstverlening. We starten nooit voor je een duidelijke offerte hebt gekregen. Wij houden van een heldere en transparante aanpak.
Daarom geven we hier even duidelijk mee wat er in ons aanbod zit.

Meeting & informatiebrochure

Deze brochure legt je op een heldere wijze uit met welke aandachtspunten je als werkgever, werknemer of internetgebruiker zeker rekening moet houden. We lichten de voornaamste veranderingen toe en hoe je daar mee om moet gaan.

Deze brochure is een eerste stap naar kennis omtrent de rechten en plichten van zowel betrokkenen als verwerkers. We moedigen uw onderneming aan deze brochure dan ook intern te verspreiden om maximale bewustwording te creëren.

Privacy compliance scan

deJuristen is de eerste aanbieder in België van de meest geavanceerde tool om je databeleid te gaan toetsen aan de normen van de GDPR. Wij bieden een online tool aan die via een vragenlijst een volwaardige analyse maakt van de compliance met de GDPR.

Hieruit volgt een rapport waarbij je aan de hand van een Privacy Maturity Index de stand van conformiteit van de onderneming kan toetsen. Dit bespaart je enorm veel tijd en geld. De scan kan meermaals worden gedaan in de toekomst waardoor je je evolutie kan controleren.

Wil je 100% zeker zijn hoe ver je al staat? Maak dan gebruik van onze Privacy Compliance Scan.

PRIJS: €1500

JE BENT EEN GROTE VERWERKER

Hoe we jouw onderneming vooruithelpen en er voor zorgen dat je in orde bent met de nieuwe privacywetgeving? Heel eenvoudig, lees gerust even mee. We beseffen goed genoeg dat niet elke onderneming even veel gegevens verwerkt is en dat niet elke onderneming even strenge verplichtingen zal hebben als de andere. Denk bijvoorbeeld maar aan de verplichting voor sommige ondernemingen of overheidsinstelligen om een DPO (“Data Protection Officer”) in dienst te hebben.
Omwille van die reden hebben we een systeem uitgewerkt waarbij we je een maximale dienstverlening kunnen geven, op maat van jouw behoeftes. Als het ware jouw eigen outsourced DPO. We lichten dit even toe.

Hieronder kan je een lijst vinden van onze preventieve en reactieve juridische en technische diensten. We geven wat uitleg bij wat we bijvoorbeeld allemaal voor je kunnen betekenen. Alles zal echter afhankelijk zijn van je Privacy Scan. Op basis daarvan leggen we een actieplan voor. Daarna overleggen we samen en kijken we wat voor jou het best past. Wat voor ons heel belangrijk is, is dat je op voorhand duidelijk weet wat de maximale kost zal zijn voor onze dienstverlening. We starten nooit voor je een duidelijke offerte hebt gekregen. Wij houden van een heldere en transparante aanpak.
Daarom geven we hier even duidelijk mee wat er in ons aanbod zit.

Meeting & informatiebrochure

Deze brochure legt je op een heldere wijze uit met welke aandachtspunten je als werkgever, werknemer of internetgebruiker zeker rekening moet houden. We lichten de voornaamste veranderingen toe en hoe je daar mee om moet gaan.

Deze brochure is een eerste stap naar kennis omtrent de rechten en plichten van zowel betrokkenen als verwerkers. We moedigen uw onderneming aan deze brochure dan ook intern te verspreiden om maximale bewustwording te creëren.

Privacy deep scan

deJuristen is de eerste aanbieder in België van de meest geavanceerde tool om je databeleid te gaan toetsen aan de normen van de GDPR. Wij bieden een online tool aan die via een extensieve vragenlijst (28 onderwerpen, 57 subonderwerpen) een volwaardige analyse maakt van de compliance met de GDPR.

Hieruit volgt een rapport waarbij je aan de hand van een Privacy Maturity Index de stand van conformiteit van de onderneming kan toetsen. Dit bespaart je enorm veel tijd en geld. De scan kan meermaals worden gedaan in de toekomst waardoor je je evolutie kan controleren.

Wil je 100% zeker zijn hoe ver je al staat? Maak dan gebruik van onze Privacy Deep Scan.

PRIJS: €4000

Actieplan & implementatie

Na onze audit volgt een rapport met een actieplan dat uiteraard geïmplementeerd moet worden. Het is mogelijk dat verschillende documenten aangepast moeten worden, dat je nieuwe documenten nodig hebt, dat je begeleiding nodig hebt op basis van het databeleid, enzovoort. Wij werken het plan uit om dit te gaan doen en zorgen er voor dat je volledig compliant wordt. Wat we exact allemaal zouden kunnen doen, lees je hieronder.

Update juridische documentatie

Ongetwijfeld heb je een aantal juridische documenten nodig, of je hebt ze al liggen, maar ze zijn nog niet conform de nieuwe wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan een privacy policy voor op de website of webshop of een verwerkersovereenkomst. Wij zorgen er voor dat deze documenten de nodige aanpassingen krijgen zodat ze perfect in orde zijn. Met onze uitgebreide expertise inzake privacywetgeving bieden we jou juridisch sluitende documenten aan die overeenstemmen met je ondernemingsprofiel, aangepast aan de meest recente wettelijke en gerechtelijke ontwikkelingen.

Dataregister

Op basis van de GDPR ben je niet enkel gehouden om deze na te leven, maar je moet dit ook kunnen bewijzen. Om dit hele proces voor jou makkelijker te maken, bieden wij een op maat gemaakt dataregister aan. Aan de hand van dit register, kan je zorgvuldig in kaart brengen welke persoonsgegevens je verzamelt, waar ze vandaan komen en met wie je ze deelt (en nog veel meer). Wij brengen in kaart welke gegevens bijgehouden moeten worden als verwerker en/of als verwerkingsverantwoordelijke. Het enige wat jij moet doen om in orde te zijn, is het register invullen.

Procedure datalek

We hopen uiteraard dat dit nooit voorkomt, maar in de praktijk kunnen technische fouten of gerichte cyberaanvallen belangrijke en persoonlijke gegevens lekken. Geen nood, met ons preventief en reactief stappenplan, geven we jou alle tools om deze uitdaging snel en efficiënt op te lossen. Dit document begeleidt je stap-per-stap over hoe een datalek te managen.

Intern databeleid (bv BYOD-policy)

Dit databeleid biedt een antwoord op alle privacyvragen en meer. We nodigen je dan ook uit om deze brochure intern binnen de onderneming te verspreiden om iedereen zo goed mogelijk te informeren over zijn of haar rechten, maar zeker ook over de plichten met betrekking tot de bescherming van gegevens. Indien je bijvoorbeeld je werknemers hun laptop thuis laat gebruiken, kader je dit beter in een BYOD-policy.


Hierdoor ben je juridisch perfect in orde. Toch kan je nog een stapje verder gaan. Je moet immers kunnen bewijzen dat je de nodige technische en organisatorische maatregelen hebt genomen om een datalek te voorkomen. Hoe doe je dat? Door jezelf te testen uiteraard. Hiervoor kan je ons ook inschakelen.

Technical check

Met behulp van onze specifiek uitgekozen partners kijken we na in welke mate je beveiligingssysteem up-to-date is met de laatste technische ontwikkelingen op het gebied van beveiliging van uw gegevens.

Security check

Met behulp van onze specifiek uitgekozen partners kijken we na in welke mate je beveiligingssysteem up-to-date is met de laatste technische ontwikkelingen inzake cybersecurity.

Oké, ik ben compliant. Wat nu?

Ook nadat we een volledige audit hebben gedaan en een analyse hebben gemaakt van je compliance met de GDPR, is het werk nog niet gedaan. Zowel een onderneming als het recht is permanent in evolutie. Omwille van die reden is het controleren van je onderneming een werk dat herhaald moet worden. Op die manier kan je ook aantonen dat je bijvoorbeeld elk jaar een beetje hoger scoort op onze test.

Dit kan belangrijk zijn in het vermijden van boetes. Wij kunnen voor onze klanten optreden als Data Protection Officer. Dit betekent dat wij je GDPR-compliance nauwgezet in de gaten houden. Dit betekent daarnaast dat je ons op elk moment kan bereiken om je vragen te stellen en dat wij je steeds op de hoogte brengen als ze belangrijke veranderingen zijn in de toepasselijke wetgeving.

Elke onderneming die aan gegevensverwerking doet zal verplicht zijn om de GDPR na te leven. Wie dit niet doet riskeert grote boetes, zoals 4% van de gerealiseerde wereldwijde jaaromzet. Better safe than sorry, zeggen wij. Laat ons je onderneming onder handen nemen, en we zorgen er voor dat je gerust bent.

Overtuigd? Laat het ons weten!

Contact

 Ons kantoor

deJuristen Gent BVBA
Heernislaan 19
9000 Gent
Telefoon: (+32) 09 298 04 58
Contact
privacy@dejuristen.be